Zdravilni parki

Energije, ki jo potrebujemo za življenje, ne črpamo le iz hrane. Fizik F. Katscher je npr. odkril, da povprečni človek s hrano prejme med 2000 in 3000 kalorij (uporabljam staro enoto, na katero smo bolj navajeni, sicer pa velja 1 cal = 4,186 joulov), v obliki fotonov pa odda med 6000 in 9000 kalorij. Razliko 4000 do 6000 kalorij prejme iz univerzalnega energijskega polja (UEP), ki vsebuje vse vrste energij – torej tudi tiste, k niso elektromagnetnega (EM) porekla). Glede na to, da živimo na Zemlji, je seveda razumljivo, da velik del za življenje potrebne energije pridobimo skozi energijsko komunikacijo z Zemljo, kar je bistvena postavka geomantije, vede, ki proučuje to energijsko komunikacijo na vseh ravneh. Zemeljska energijska sestava ni homogena, zato je razumljivo, da poleg področij, na katerih poteka energijska komunikacija s človekom v nekih povprečnih okvirih, obstajajo tudi področja oziroma točke, kjer je ta komunikacija izrazitejša (zdravilne točke), kot tudi področja/točke, kjer je slabša od običajne in za človekovo zdravje celo moteča. Energije elektromagnetnega porekla, s katerimi se na ta način srečujemo obravnava konvencionalna fizika, finoenergijsko zemeljsko komponento (energije, ki niso elektromagnetnega porekla) pa že omenjena geomantija, ki ima Zemljo za živo, zavestno bitje, s katerim lahko komuniciramo in soustvarjamo življenje. Elektromagnetna energijska komponenta vpliva predvsem neposredno na naše fizično telo, posredno pa na naša energijska telesa (avrično polje), medtem ko vpliva finoenergijska (lahko bi ji rekli tudi informacijska) komponenta neposredno na naša energijska telesa, posredno pa na fizično telo. Obstajajo torej strokovne postavke, na osnovi katerih je na določenem področju, bogatim z energijsko kvalitetnimi točkami, moč zasnovati t.i. energijski park – park, katerega bi lahko ljudje obiskovali tudi v želji po izboljšanju zdravja.

V Sloveniji dejansko že drugo desetletje rastejo takšni parki kot gobe po dežju, a glede na tisto, kar sem zaznal pri obisku nekaterih od njih, se bojim, da zasnova večine ni strokovna; zanimivo namreč je, da pri zasnovi takšnih parkov običajno ne sodelujejo niti fiziki, niti usposobljeni geomanti, pač pa radiestezisti, katerih znanje o energijah bivalnega prostora je običajno preveč pomanjkljivo. Tako menim zaradi naslednjih značilnosti večine energijskih parkov pri nas:

Energijske točke v njih so očitno določene predvsem na osnovi njihove grobe elektromagnetne kvalitete, ne pa na osnovi poznavanja energijskih tokov v naravi, ki niso elektromagnetnega (EM) porekla oziroma na osnovi informacijskih kvalitet določenih točk, ki ki so v večini “zdravilnih parkov” zanemarjena. V tem kontekstu določajo radiestezisti/”avtorji” zdravilnih parkov določenim točkam lastnosti, da zdravijo posamezne dele telesa oziroma obolenja.

Vendar pa tak pristop ne more biti korekten zaradi dveh dejstev:

  • EM energija teh točk, ki je sicer tesno povezana s sestavo tal, namreč ni nespremenljiva, ampak dinamična – odvisna je od lokalne temperature, vlage in prisotnosti ioniziranih sevanj. Zato je lahko energija neke točke takrat, ko na njej išče pomoč človek z obolenjem, ki naj bi ga ta točka zdravila, opazno drugačna kot takrat, ko je bila – kot zdravilna – “prepoznana”.
  • Na to, kako bo neko EM polje vplivalo na biološko tkivo, ključno vpliva specifična upornost človekovega telesa, ki je odvisna od konstrukcije (debel/suh) in vlažnosti kože, velikosti človeka, prekrvavljenosti tkiv, količine prostih ionov v telesu itd. in med različnimi ljudmi se ta upornost bistveno razlikuje. To pomeni, da deluje neko zunanje EM polje na različne ljudi različno, oziroma to, da bo neka točka v najboljšem primeru zdravilna predvsem za tiste, ki imajo podobne fizične karakteristike, ki vplivajo na specifično upornost telesa, kot človek, ki je te točke, kot zdravilne, določil. Po mojem mnenju je torej določanje fiksnih točk, ki zdravijo določen organ absurdno. Iz istega razloga ima lahko zadrževanje na posameznih točkah, pri določenem delu ljudi, negativne učinke – utrujenost, vrtoglavica …

Da je zmeda še večja, v nekaterih parkih energijo posameznih točk celo vrednotijo v Bovisih, enoti, ki je pri merjenju energije med radiestezisti v splošni rabi, a nisem še naletel na radiestezista, ki bi jo znal ustrezno definirati (ni edina, slišal sem tudi za uporabo enote bios (???)). Ob tem pa se sprašujem, kaj s t.i. Bovisi v resnici merijo. EM komponente energije verjetno ne, saj zanjo fizika uporablja drugačne enote, ideja, da bi merili informacijsko komponento neke točke, pa se mi zdi tako absurdna, ko če bi nekdo želel izmeriti npr. ljubezen ali dobroto.

V nekaterih “zdravilnih parkih” skušajo dokazati učinkovitost parka tako, da obiskovalcem fotografirajo avro pred in po obisku parka, rezultat pa je največrat pozitiven. A dejstvo je, da v nekaterih parkih obiskovalci na določenih točkah izvajajo vodene meditacije in energijske vaje, ki same po sebi vplivajo na velikost avre, nenazadnje pa so obiskovalci v naravi, avrično polje pa se nam okrepi že pri sproščenem sprehodu po gozdu, zato pozitivna razlika med čutenjem avričnega polja pred in po obisku takšnih točk, ne dokazuje njihove učinkovitosti.

V naravi nedvomno obstajajo točke, ki so dejansko zdravilne. Zanje je značilno, da lahko na njih zaznamo t.i. Schumannovo resonanco (laično rečeno zemeljski “srčni utrip”) že s kvalitetnim frekvencmetrom, čeprav je sicer merjenje te resonance zelo zahtevno. Menim, da bi se bilo pri zasnovah zdravilnih parkov poleg dejstva, da bi se morali v njihovo “kereacijo” vključiti ljudje, ki se na to zares spoznajo, smiselno osredotočiti na dva tipa zdravilnih točk – tiste, ki so pozitivno polarizirane (poživljujoča energija) in tiste, ki so negativno polarizirane (pomirjujoča energija). Prve naj bi “uporabljali” ljudje, ki se počutijo energijsko izpraznjene, druge pa tisti, ki so hiperaktivni, nervozni …

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2019 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane