Vpliv načina dihanja na polarnost sistema fizično-energijsko – duhovno telo

O polarnosti kot temeljnemu gibalu materialnega vesolja in življenja v njem, govorijo številni viri. Namen pričujočega članka je sicer vpliv dihanja na polarnost našega sistema, a morda ne bo odveč, če uvodoma namenimo nekaj prostora polarnosti kot takšni, saj jo vsa tradicionalna učenja le ne opisujejo tako enoznačno, kot si večina misli. Tao shin sen recimo opisuje polarnost na način, ki je zelo logičen, a se ne ujema z opisi, na katere naletimo v večini ezoterične literature, ki pa tudi zvenijo logično.

Tako za materialni svet kot za situacije, katere v njem doživljamo, je značilen proces pojavljanja in izginjanja, rasti in upadanja, širjenja in krčenja, … Načeloma gre za to, da se neka situacija takrat, ko doseže svojo polarno skrajnost, prevesi v svoje nasprotje (npr. dan v noč). Gre torej za neprestano gibanje in spremembe med dvema nasprotnima skrajnostima, dvema poloma iste energije/situacije, med katerima se pretaka življenjska energija pogojene realnosti, v kateri le en pol ne more obstajati (življenje – smrt, trpljenje – užitek, mirovanje – gibanje, svetloba-tema …). Po klasičnem ezoteričnem učenju sta ti dve skrajnosti t.i. pozitivna polarnost, ki ji vzhodnjaki pravijo yang (širjenje, toplota, svetloba, moški princip, aktivnost, kozmična energija …) in negativna polarnost (yin), za katero je značilno krčenje, hlad, tema, pasivnost, ženski princip, energija Zemlje itd. S tem se strinja tudi Tradicionalna Kitajska medicina (TKM), ki pravi, da jin tvori snov, jang pa energijo, obe pa neprestano prehajata druga v drugo. Če vzamemo za izhodišče stvarstva t.i. veliki pok, zveni vse zelo logično – točka neskončne gostote naj bi se ob velikem poku razletela, nastala je velika vročina in širjenje energije (yang). Potem pa se je začelo vse skupaj ohlajati, jedra atomov so začeli loviti elektrone in to je vodilo v krčenje energije oziroma nastajanje materije (yin). Energija Zemlje je torej po tem učenju yin in dejansko večina tradicionalnih virov obravnava to energijo kot ženski, materinski princip. S principi neprestanega prehajanja ene skrajnosti v drugo se strinja tudi že omenjeni Tao shin sen, vendar pa je po tem učenju sila yin centrifugalna, torej razširjujoča, yang pa centripetalna (zbirajoča). Vse skupaj razlagajo takole: Sila yang je sila kontrakcije in fizikalizacije in vodi k materializaciji, sila yin pa k ekspanziji in defizikalizaciji in nas usmerja v duhovno. Ko se yang pospešuje, nastaja materija. Molekule, ki materijo tvorijo, se giblejo hitreje, hitrejše je gibanje subatomskih delcev, kar rezultira ustvarjanje visoke temperature. Sila yin pa je nasprotna – raztaplja materijo, zmanjšuje hitrost gibanja delcev in ustvarja nižjo temperaturo. Komentar:Razlaga je v skladu s spoznanji kvantne fizike. Med sestavnimi deli atoma je sila veliko praznega prostora in velikanska hitrost gibanja teh delcev je tista, ki jim daje vtis trdne snovi. Zoran Železnikar je podal super primerjavo z ventilatorjem ko vetrnica ventilatorja miruje, vidimo prazen prostor med njenimi kraki, ko se vrti počasi, bi nas udarila, če bi poskusili v ta prazen prostor potisniti prst, če pa bi se vrtela z velikansko hitrostjo, bi vetrnico doživljali kot trdno ploskev. Za razliko od te razlage, ponavadi v ezoteiki pravijo, da ima mateija nizko vibracijo, energija pa visoko.

Prehod yanga v yin in obratno, pa Tao shin sen razlaga takole: Ko pride ob procesu materializacije do visoke temperature, se začne materija širiti (spremeni se smer energije od materializacije proti spiritualizaciji) -yin; ko pa smer spiritualizacije dovolj zniža temperaturo, se začne materija spet gostiti (yang).

Komentar:Tudi ta opis je logičen. Ko recimo nek kovinski predmet segrevamo, se mu poveča volumen, ko pa se ohladi, se volumen spet zmanjša.

Energija Zemlje je torej v Tao shin senu yang.

Komentar: Da je v masi »shranjena« pozitivna potencialna energija, potencialna energija »praznega« vesolja pa je negativna, bi lahko fizikalno pojasnili takole: Če s tal poberemo kamen, ga dvignimo in spustimo na tla, ob padcu sprosti neko energijo. Iz tega lahko sklepamo, da ima materija pozitivno potencialno energijo (yang). Da pa je vesolje lahko v ravnotežju, mora biti zato energija »praznega« prostora negativna.

Vidimo torej, da pri polarnosti le ni vse tako zelo jasno,kot je videti na prvi pogled. Zato pri posameznih načinih dihanja ne bom govoril o tem, ali krepijo yin ali yang, ampak bom raje neposredno opisal, kako polarno deluje na naš sistem, izbor, ali gre za yin ali yang učinek, pa prepuščam bralcu.

  • Počasno dihanje: Telesni metabolizem, vključno z bitjem srca in cirkulacijo telesnih tekočin se upočasni. Telesna temperatura pada. Um se umiri, okrepi se sposobnost objektivnega razumevanja, reakcije na okolico so bolj senzitivne. Percepcija se širi, uvid je globlji in na poti k univerzalni zavesti.
  • Hitro dihanje: Teles ni metabolizem je hitrejši, telesna temperatura raste. Mentalni del je nestabilen, nanj vplivajo spremembe čustvenega stanja. Skrajnosti sta obramba in napad. Opažanje je subjektivno in egocentrično, okolico vrednotimo skozi filtre uma, fokus je na posameznih delih, ne pa na celoti.Zanimivo je, da bi se večina pristašev učenj o polarnosti, kakršno podaja klasična ezoterika strinjala, da gre v prvem primeru za yin, v drugem pa za yang, vendar pa iz gornjih navedb dejansko vidimo, da nas yin dihanje usmerja na duhovno, yang pa na materialno.- Plitko dihanje: presnova je razmeroma pasivna, različne telesne funkcije pa precej nekoordinirane in v neskladju. Prihaja lahko tudi do nihanja telesne temperature. Nestabilna so tudi čustva in misli. Prisotna je nagnjenost k tesnobi, frustraciji, nezadovoljstvu in različnim oblikam strahu. Percepcija je površna in oprta na različne identifikacije in podidentitete, seveda tudi tiste, ki temeljijo na notranji negotovosti, zato je nestabilna. Ker vsebuje dih energijo in informacije, vodi plitko dihanje tudi k slabim ustvarjalnim vizijam, nejasnemu strahu pred vsem kar je novo oziroma v oklepanje znanega. -Globoko dihanje: Presnova in samoozdravitveni procesi so aktivni, posamezne telesne funkcije uravnotežene, telesna temperatura pa stabilna. Stabilni sta tudi čustveno in mentalno stanje, zaupanje vase pa poglobljeno. Čustvena zrelost ekspandira, kar vodi k vedno večjem občutenju povezanosti z univerzalnim energijskim poljem.-Dolg vdih in izdih: Dobra koordinacija različnih funkcij presnove, telesna temperatura je stabilna, aktivnost organov in žlez je nekoliko manjša. Na čustveno-mentalni ravni je prisoten občutek strpnosti, miru in zadovoljstva. Percepcija se širi iz materialne realnosti proti energijskim sferam, prihaja do povezovanja in globljega razumevanja navidez nepovezanih dogodkov. – Kratek vdih in izdih: Hitrejše in nepravilno delovanje različnih funkcij presnove, ob blago povišani telesni temperaturi. Nemiren um, nestrpnost, razdražljivost, slaba sposobnost ozemljevanja destruktivnih čustev. Omejen pogled na svet, občutek ločenosti od celote.Nekaj preprostih tradicionalnih japonskih dihalnih vaj, usmerjenih na določene psiho fizične učinke
  • Iz vsega navedenega vidimo, v kakšni meri način, na katerega dihamo vpliva na našo fizično, mentalno in duhovno realnost. Pri vsem skupaj pa je morda najbolj zanimivo to, da je način, na katerega običajno dihamo, v veliki meri pogojen s prehrano. Ob trajni makrobiotični prehrani obstaja velika verjetnost, da bo naše dihanje čez določen čas spontano postalo počasnejše, globlje in z daljšim vdihom in izdihom, skratka polarno uravnoteženo. Po drugi strani različne vrste mesa in mleko ter mlečni izdelki kakor tudi preobilna prehrana, vnašajo v naravni ritem dihanja polarno neskladje – delajo ga krajšega, hitrejšega in bolj plitkega.
  • c). Ritem dihanja (dolžina vdiha in izdiha)
  • b). Drugi pomemben vplivni dejavnik na polarnost sistema je globina dihanja
  • Umiritev psiho fizičnih aktivnosti, vstop v fazo globoke meditacije, razvijanje intuicije

Dihamo skozi nos, zelo počasi, zelo tiho in z dolgim vdihom in izdihom. Izdih naj bo dva do trikrat daljši od vdiha. To vrsto dihanja izvajamo zelo blago – Japonci so ustreznost te blagosti preverjali tako, da so si pod nos položili košček riževega papirja, ki je ob ustrezno nežnem dihanju miroval.

  • Dihanje, ki nam daje sposobnost umirjenosti v hrupnem in aktivnem svetu in krepi zavestnost o njem

Dihanje je popolnoma enako kot v točki 1., le da ga izvajamo nekoliko intenzivneje; intenzivnost je takšna, da sta vdih in izdih še vedno tiha.

  • Dihanje zaupanja – vpliva na sklad telesnih, mentalnih in duhovnih funkcij in daje občutek zaupanja v življenje

Vdih izvajamo skozi nos, izdih pa skozi rahlo odprta usta. Izdih naj bo tri do petkrat daljši od vdiha. Intenziteta dihanja je močnejša kot v točkah 1 in 2. Če smo pri tovrstnem dihanju zavestno usmerjeni v točko, ki se nahaja dva prsta pod popkom in nekoliko v notranjosti telesa, se v coni črevesja skladišči energija, ki se aktivira takrat, ko je to potrebno (večje obremenitve, oslabelost kakšnega dela telesa), poleg tega pa vpliva tudi na življenjsko spontanost.

  • Dihanje akcije – telo spravi v maksimalno pripravljenost za akcijo, ki še ne vpliva na sposobnost objektivne presoje

Vdih in izdih, ki je tri do petkrat daljši od vdiha, sta dolga, globoka in in intenzivna. Izvajamo ju skozi blago odprta usta. V drugi enačici takšnega dihanja se najprej zavemo dela telesa, v katerem zaznamo vdih, nato pa ta občutek z vsakim dihom širimo v celo telo in nekoliko izven telesa. Ta enačica dihanja nas osvobaja telesne in mentalne stagnacije in globinsko sprošča.

  • Dihanje spiritualizacije – izenačevanje notranje energije z zunanjo in zavestni občutek vključenosti v univerzalno energijsko polje

 

Dihamo na enak način kot v osnovnem dihalnem načinu točke 4, vendar pa ob vdihu dovolimo, da v glasilkah nastane zvok HI, ob izdihu pa zvok FU. Tradicionalno se nanaša glas HI na duh, pa tudi ogenj in sonce, zvok FU pa na veter. Tudi pri tem načinu dihanja lahko za popolno izkušnjo integriranosti v univerzalno energijsko polje uporabimo dihanje iz druge enačice točke 4, ki jo seveda izvajamo z glasovoma HI in FU, s tem, da se pri širjenju zavestnosti ne zaustavimo nekoliko izven telesa, ampak občutka zavestnega širjenja ob vdihih ne omejujemo.

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2019 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane