Intervju v časopisu Nedelo

Tadej Pretner se je spopadel z vprašanjem, zakaj velik del znanosti prezirljivo gleda na radiestezijo, in razvil nov pojem holistična radiestezija. Z mentalnim postopkom za korekcijo energijskih lastnosti prostora se da marsikaj izboljšati, ne pa vsega.

V knjigi Holistična radiestezija I izhajate iz tega, da naj bi bilo glavno radiestezistovo orodje za zaznavanje energij človek sam, njegova nadčutna zaznava, pripomočki so drugotnega pomena. So radiestezisti duhovno bolje razviti kot večina ljudi?

Pri nas se z nazivom radiestezist deklarira marsikdo, ki o radiesteziji nima potrebnega znanja, zato je žal ta naziv zame razvrednoten. Več duhovne razvitosti opažam pri geomantih; med njimi znani Marko Pogačnik ima svojo šolo, v kateri se tovrstnemu razvoju resno posvečajo.

Je pojem razvrednoten zaradi radiestezijskih zablod, kakor radi rečete nedoslednostim, za katere niste našli logične obrazložitve?

Teh je kar nekaj. Nihalo ali bajalica se v rokah radiestezista spontano odzivata na spremembe zemeljskega magnetnega polja. Obstaja pa tudi drugačen način komunikacije z energijskim svetom, ko radiestezist v mislih zastavlja vprašanja in v odzivih nihala dobi odgovor. Tovrstnim odgovorom pa nekateri radiestezisti preveč slepo zaupajo. Svet in njegove energije namreč doživljamo na dva načina, oba pa sta zelo subjektivna. Prvi je intuitiven, pri čemer zaznavamo določene energije neposredno, brez vključitve racionalnega uma. Tovrstne zaznave ne moremo izraziti s splošno priznanimi merskimi enotami. Drugi način pa je, da z enim ali več čuti sprejmemo neko informacijo, zavest pa jo potem interpretira v odvisnosti od naših izkušenj in znanja. Zato radiestezist nikakor ne more korektno z nihalom meriti npr. frekvenc zemeljskih valovanj, če o teh valovanjih nima ustreznega znanja in predstave. Poleg tega imamo pri radiestezijskem delu še eno težavo; da najdemo tisto, kar pričakujemo, da bomo našli. Primer: neki travnik so premerili z magnetometrom in ugotovili, da tam ni nikakršnih sevanj vodnih tokov. Nato so tja pripeljali deset radiestezistov in jim rekli, da tovrstna sevanja so. In dejansko so jih vsi »našli«. Podobno je s Hartmannovimi in Curryjevimi globalnimi energijskimi mrežami, za katere trdim, da jih ni. S profesionalnimi inštrumenti za merjenje elektromagnetnih sevanj jih namreč, kljub načrtnemu iskanju, nismo našli. Torej njihovo izvor, če dejansko obstajajo, ni elektromagnetni. Vendar ko dve avtoriteti iz sveta radiestezije, kakršna sta Hartmann in Curry, rečeta, da takšne mreže obstajajo, jih potem večina radiestezistov najde. Ne priznavajo pa jih Angleži niti večina geomantov. Da je obravnava teh mrež zabloda, je v svoji knjigi Sodobna radiestezija napisal tudi svetovno znani radiestezist Jerzy Wozniak. On pravi, da te mreže izhajajo iz zemeljskega stojnega valovanja in da jih radiestezisti ločujejo od tega valovanja zaradi nerazumevanja fizikalnega pojava. Vendar menim, da se tudi Wozniak moti – preprosta fizikalna zveza med valovno dolžino, frekvenco in hitrostjo razširjanja elektromagnetnih valovanj skozi prostor nam namreč pove, da ima zemeljsko stojno valovanje precej drugačne valovne dolžine, kot jih radiestezisti pripisujejo omenjenima mrežama.

Radiesteziji ste verjetno želeli postaviti trdnejše temelje; je mogoče sintetizirati čisto znanost s tistim, kar je v tem trenutku še nepojasnljivo?

Znanost lahko dokaže le tisto, kar je merljivo, eksaktno dokazljivo. A s svojimi dokazi tvori nekakšne trdne temelje. Zato menim, da lahko radiestezija napreduje le povezana s fiziko. Če namreč ne gradiš na temeljih nekega preverljivega znanja, se lahko zapleteš v cel niz zablod. Poznavanje osnovnih zakonitosti fizike se mi zdi za radiestezista prav tako pomembno kot poznavanje anatomije telesa in drugih osnov klasične medicine za zdravitelja.

Kakšna je vaša interpretacija nedokazljivega?

Tisto, česar ne moremo izmeriti oziroma faktorje, ki vplivajo na tisto, kar lahko izmerimo in s tem dokažemo, zelo sorodno razlagata metafizika in religija, podobno pa jih razumem tudi sam. Vesolje ima kvalitete trajnosti, kar je značilnost vsega, kar ustvarimo zavestno. V začetku je verjetno osnovna (božja) zavest opravila z energijo neko večnivojsko zavestno delo in s tem tudi razne oblike materialnih stvaritev, za katere veljajo na vseh ravneh enake zakonitosti. Govorim o univerzalni energiji, ki prežema ves prostor in ima nekoliko drugačne lastnosti kot druge energije. Po drugem zakonu termodinamike namreč ne moremo iz ničesar dobiti več energije, kot smo jo vložili. Raziskovalci univerzalne energije, ki je fizika še ne zna povsem pojasniti, pa ugotavljajo, da ima ta kvalitete sinergije. Ta pojav npr. poznajo udeleženci skupinskih meditacij, na katerih se razvije zelo močna energija, večja, kot je seštevek energij posameznikov. Poleg tega kaže, da deluje tudi večdimenzionalno. Tako fizika kot religija in metafizika učijo, da smo delček celote. Bolj ko se tega zavedamo, več te energije prejemamo. Pri tem zavedanju gre za to, da znaš iz dobljenih informacij sestaviti globalno sliko.

Toda univerzalne energije ne moremo izmeriti, ali vendar?

Nekaterim neodvisnim skupinam fizikov je že uspelo izmeriti oziroma oceniti njeno potencialno energijo in ugotavljajo, da vsebuje že kubični centimeter univerzalne energije nesluteno potencialno delo. Po drugi strani so radiestezisti uvedli enoto za določanje blagodejnih sevanj bovis, a je znajo definirati in za splošno rabo ni primerna. Pri merjenju elektromagnetnih energij namreč poznamo opisne enote, ki jih prizna tudi fizika, univerzalno energijo pa je z radiestezijskimi metodami zelo težko objektivno meriti, saj je stopnja pretoka odvisna od trenutnega stanja posameznikove zavesti. V univerzalnem informacijskem polju so shranjene vse informacije, katere bomo sprejeli, pa je odvisno od naše notranje naravnanosti. To lahko primerjamo z delovanjem radijskega oddajnika; v vsakem trenutku imamo cel kup signalov, ki jih oddaja, kaj bo radio sprejemal, pa je odvisno od tega, kako bomo naravnali njegov potenciometer.

Nekje sem zasledila, da je osemdeset odstotkov ljudi zmožnih zaznavati radiestezijska sevanja …

Še več. Človek običajno le ne ve, na kaj naj bi bil pozoren. Nekoč sem peljal v naravo, v bližino izrazito vitalnoenergijskih točk, skupino popolnih laikov; samo eden točk ni čutil. Najpogostejša sevanja so elektromagnetna, ta pa nosijo sevalne informacije. Razlikuje se tudi človekova zaznava, nekateri neposredno zaznamo spremembo magnetnega polja; ta povzroči spremembo spina protonov v atomih, gradnikih celic, sicer pa te spremembe pokažejo radiestezijski pripomočki. Manjših nihanj naravnega električnega polja ne zaznamo. Če gre za velik skok, pa se ti lahko postavijo pokonci celo dlake.

Ko vas ljudje pokličejo in prosijo za pregled prostora, bodisi zaradi bolezni, težav s spanjem ali tudi med člani družine, jih obiščete na domu. Kakšen je vaš način dela?

Ker me klasična radiestezija pri tovrstnem delu ne zadovolji, uvajam v naš prostor holistično. Klasična radiestezija namreč odkriva različne energijske anomalije – tudi npr. čustvene, ki v nas povzročijo neravnotežje oziroma bolezen – in išče možnosti zaščite pred njimi. Če recimo delam v pisarni z nekom, s komer se ne razumem, se bom po doktrini klasične radiestezije izogibal stikov z njim oziroma se poskušal pred tem človekom tako ali drugače zaščititi. Po holistični radiesteziji, ki je v svoji biti sinteza fizike, geomantije in klasične radiestezije, pa poskusim vzpostaviti stik in odnos izboljšati. Holistična radiestezija obravnava problem celostno, ob zavedanju, da materija izhaja iz energije oziroma zavesti. Trudimo se vzpostaviti ravnotežje najprej v samem sebi, potem pa ga harmonično povezati z okoljem. Izraz holizem izhaja iz besede hologram, ki pomeni celostno sporočilo – iz najmanjšega delca celote lahko dobiš predstavo o vsem. Kot rečemo, je vse, kar je ustvarjeno, rezultat zavestnega načrta. Univerzalna energija je načeloma prosta, zavest pa jo privablja in z njo manipulira. Na začetku je bila ta zavest usmerjena in je ustvarila Zemljo, življenje na njej itd., zavestnega dela pa smo seveda sposobni tudi ljudje, zato imamo možnost nekatere stvari korigirati. Delujemo kot kanal za privabljanje in usmerjanje te energije. Izhajajoč iz teh načel sem razvil mentalni postopek za korekcijo energijskih lastnosti prostora. Seveda pri korekcijah energij ne morem biti stoodstotno uspešen. Osnovna (božja) zavest je nekaj ustvarila, recimo kamen, in te stvaritve pač ne morem korigirati. Nisem dovolj močan. Lahko pa korigiram energijo umazanega vodnega toka, ki teče pod stavbo. Tu gre za elektromagnetno anomalijo zaradi vodnega toka in informacijsko, ki jo to elektromagnetno polje nosi. V primeru umazane vode gre za informacijsko komponento in ta se da korigirati.

Pravite, da ste razvili poseben mentalni postopek?

Najprej poskušam prisluhniti, kaj neki prostor potrebuje, in na podlagi ugotovljenega jasno določim namen, kaj želim narediti. Potem razvijem zelo močno čustveno energijo in postanem nekakšen kanal. To je težko razložiti niti ne morem dokazati, da manipuliram z univerzalno energijo. O tem lahko le sklepam. Kajti če potem merimo elektromagnetno polje, bo meritev še vedno kazala anomalijo, večina ljudi pa boljše počutje takoj zazna. V prostoru velikokrat začutim širše blokade, ki pa pogosto niso posledica vodnih tokov ali geopatogenih območij.

Kako nastanejo energijske blokade v prostoru?

Povedal sem že, da veljajo v stvarstvu na vseh ravneh enake zakonitosti. Zato lahko človeka primerjamo z Zemljo, ki jo dojemam kot živo, saj ima sposobnost samoregulacije. V človeškem telesu se s krvjo pretakajo energije tako kot na Zemlji po rekah, ljudje imamo še nadije, finoenergijske kanale, pri Zemlji so to črte ledinke oziroma zmajeve črte. Zelo močne energije se lahko pretakajo tudi po eteričnih sledeh Zemlje, ki jih »zarišemo« v eterično plast zemlje preprosto z gibanjem; zelo močno eterično sled npr. povzroči stalna prometna komunikacija, kakršne so npr. ceste. In če katero od teh energijskih linij iz takšnih ali drugačnih razlogov prekinemo, pride do energijske blokade, zaznavne v širšem bivalnem okolju. V takšnih primerih je radiestezistu energijo v nekem bivalnem prostoru težko korigirati, to je delo za geomante.

Je prijetno bivanje res toliko odvisno od omenjenih anomalij?

Če je neka družina srečna, pomoči radiestezista niti ne bo iskala. O različnih sevanjih včasih sploh niso kaj dosti govorili, saj je srečen in zadovoljen človek nanje precej odporen. Zdaj pa, ko je življenje naravnano tekmovalno in smo obremenjeni s stresom, z različnimi strahovi, povezanimi z eksistenco itd., smo po eni strani na škodljiva sevanja veliko bolj občutljivi, po drugi strani pa je teh sevanj, zlasti tehničnih, vedno več. Celične ovojnice zdravega, srečnega in samozavestnega človeka odlikuje velika upornost in škodljiva sevanja zdrsnejo ob njih. Ko pa smo pod stresom, celice vibrirajo in spuščajo sevanja v notranjost, do jedra, ki se lahko poškoduje. To je tudi razlog, da nekaterim bivanje s škodljivimi energijami zlepa ne škodi, drugi pa hitro zbolijo. Poleg tega se zdaj zelo veliko govori tudi o sposobnosti pomnjenja vode, kar je s svojimi raziskavami dokazal Japonec Masaru Emoto. Iz vode pa je kar sedemdeset odstotkov našega telesa. Kadar smo dobre volje, srečni, tako z vibracijami sreče programiramo vodo v telesu in v takih razmerah nastajajo nove celice. Nasprotno je pri stresu. Ne pravijo brez razloga, da je smeh pol zdravja. Telesne tekočine se seveda podobno odzivajo tudi na različna sevanja. Njihov odziv na različne energije je tolikšen, da tudi midva ta trenutek, ko se pogovarjava in usmerjava pozornost drug k drugemu, drug drugega spreminjava.

O katerih vrstah škodljivih sevanj je v današnjem času sploh vredno govoriti oziroma katere zaznavate radiestezisti?

Veste, kako je z zaznavanjem? Vsak človek zazna spremembo magnetnega, včasih električnega polja, ter informacijo, se pravi vtis v prostoru, tudi. Znamo ločiti energijsko atmosfero npr. v mrtvašnici od tiste v gostinskem lokalu. Povsem različni sta. Vendar teh zaznav fizika s svojimi enotami ne opisuje. Enako je s sevanjem oblik. Načeloma nam najbolj ustrezajo oble, motijo nas stalno proti nam obrnjeni koničasti predmeti. Poleg sevanj geoloških prelomnic in vodnih tokov pa so danes glavni problem tehnična sevanja, sevanja zaradi uporabljenih gradbenih materialov itd. Za bivanje so lahko neugodni stanovanjski bloki iz sestavljivih elementov, v katerih je veliko železa. Nekateri gradbeni materiali in umetna vlakna proizvajajo statično elektriko. In bojim se, da bo v urbanih naseljih tudi hrup vedno večji problem, saj lahko zvok nekaterih frekvenc povzroči celo vibracije notranjih organov.

Holistična radiestezija predvideva, da radiestezist poleg prostora obravnava tudi energijo človeka, ki biva v njem?

Seveda. Z mentalnim postopkom, ki sva ga že omenila, uglasim energije prostora z energijami njegovih prebivalcev. Niti ni nujno, da je nekdo, ki tam živi, tisti trenutek zraven. A ga zavestno zraven obravnavam.

Če bi vas prosili, da pomagate načrtovati novogradnjo, ali bi začeli pri zemljišču?

Nemci so včasih delali tako, da so tja, kjer so nameravali zidati, prinesli mravljišče, in če se mravlje niso odselile, potem niso zidali. Zdaj vemo, da pregled zemljišča ne da vedno pravih rezultatov. Če postavimo stavbo na nehomogeno, pretežno kalcitno ali kremenovo zemljišče, obtežba terena lahko povzroči večje spremembe energijskih lastnosti zemljišča in stavbe na njem. Drugo pa je, da že v fazi gradnje misliš na to, da mora energija prosto krožiti. Energija kroži po pravilu desne roke. Če z desnico palec usmeriš v tla, prsti kažejo smer kroženja energije. Ta krog moraš pustiti čimbolj prost.

Eva Senčar

Radiestezija, kot jo definira Slovar slovenskega knjižnega jezika, je občutenje, ugotavljanje s fizikalnimi napravami nezaznavnih energijskih valovanj na podlagi domnevnih posebnih sposobnosti. Radiestezija Tadeja Pretnerja s pridevnikom holistična: univerzalna znanja naj bodo zapisana na način, ki bo razumljiv vsem, ne le »posvečenim«. Tak pristop je značilen za holizem, ki poskuša vse kategorije, ki jih obravnava, tudi na več ravneh primerno pojasniti. Ko v holizmu omenimo npr. nevidni svet, ne mislimo le na svet elementarnih delcev, ampak tudi na svet energijskih bitij in vsega tistega, kar predstavlja gibalo teh delcev.

Srečni in samozavestni so odpornejši proti škodljivim sevanjem

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2019 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane