Holistična radiestezija

Pomen pojma holistična radiestezija

Holistična radiestezija je termin, ki sem ga uporabil za celostni pristop do vsega s čimer je radiestezijska dejavnost povezana. Za razliko od klasične radiestezije, pri kateri škodljiva sevanja iščemo in se skušamo pred njimi zaščititi, gre pri holistični radiesteziji za nekoliko drugačen pristop. Ne gre le za za zaznavanje sevanj (če je le mogoče, brez uporabe radiestezijskih pripomočkov) in zdravljenje prostora, temveč za specifično vzpostavljanje energijskega ravnotežja v nas samih in njegov harmoničen spoj s celoto. Če primerjamo oba pristopa z medčloveškimi odnosi, bi pri klasični radiesteziji vzpostavili distanco do ljudi, ki nam niso všeč in se morebiti ped njimi energijsko celo zaščitili, pri holističnem pristopu pa skušamo iz sovražnikov narediti znance, iz znancev pa prijatelje.

Za ta pristop, ki zajema celoten kozmos z vsemi njegovimi deli, je značilen tudi analitičen odnos in razumevanje vsega, s čemer se pri radiestezijskem delu srečujemo. Pri tem pa je najpomembnejše to, da se ves čas zavedamo, da je vsaka stvar, del neke večje celote. In ko se trudimo vzpostaviti energijsko ravnovesje kateregakoli dela te celote, moramo to storiti tako, da je v skladu s harmonijo celote.

Holistična radiestezija
SPLOŠNA SOODVISNOST

Oglejmo si nekatere indice, ki potrjujejo dejstvo o vsesplošni medsebojni povezanosti na finih energijskih ravneh, in poskusimo najti zakonitosti, ki veljajo tako v medčloveških odnosih, kot tudi v razmerju med človekom, naravo, Zemljo in vesoljem.

Moderna fizika odkriva, da deluje vesolje kot hologram, katerega lahko v celoti razumemo in rekonstruiramo iz vsakega njegovega delca. Po drugi strani temelji evropska ezoterika na načelih, podanih na t.i. Smaragdni plošči, ki jo pripisujejo Hermesu Trismegistosu. Eno temeljnih načel s te plošče pa je: »Kar je nižje, je enako višjemu, in kar je višje, je enako nižjemu, zakaj iz ene stvari izhajajo vsa čudesa«, ki je smiselno sila blizu ideji holizma moderne fizike in v poenostavljeni obliki pomeni, da vse stvari na vseh ravneh potekajo po enakih načelih. Zato lahko v fizičnem in energijskem smislu primerjamo človeka z Zemljo.

V energijskem smislu govorimo v povezavi s človekom o avri – nekakšnem energijskem ovoju, ki obdaja človekovo fizično telo. Velik del energije, ki jo nujno potrebujemo za preživetje v materialni realnosti prihaja iz okolja, v katerem živimo – v avrično in posledično v fizično telo vstopa preko energijskih vrtincev, ki jim pravimo čakre in se v njem pretaka prek omrežja t.i. energijskih meridianov.

Podobno, kot človeško telo, ima tudi Zemlja svoje avrično polje, čakre, druge vitalnoenergjske točke ter subtilno omrežje, po katerem poteka energija (Kitajci mu pravijo zmajeve črte, Angleži pa leylines).
Energijsko-fizični sistem človeka se napaja z energijo prek številnih čaker, najpomembnejših pa je sedem »glavnih«, ki oskrbujejo z energijo žleze. Enako je pri Zemlji – v njenem sistemu delujejo številne čake, najpomembnejših pa je naslednjih 7:

  1. Čakra: Arizona, Grand Canyon. Tam je nastala civilizacija Hopi(miroljubnih) indijancev. Sveta mesta so označevali s spiralo. Gradili so pueble, za razliko od večine drugih indijancev, ki so bili lovci, pa so bili farmerji (koruza, tobak, fižol …). Znan je njihov sveti ples z živimi kačami v ustih.
  2. Čakra: Peru, Machu Picchu. Je na planinskem grebenu nad dolino Urubamba. Reka, ki teče v tej dolini, je glavni izvir Amazonke, ki daje življenje celemu tistemu koncu
  3. Čakra: Uluru (Ayers Rock) Australija. Smatrajo, da je Uluru največji kameni monolit na svetu. Je v srednji Australiji in je del Nacionalnega parka Kata Tjuta. Za Aborigine je to sveta planina.
  4. Čakra: Glastonbury Tor, Anglija. Tor je keltska beseda za stožčasti hrib. Mnoge keltske, druidske in arturianske legende so vezane za to področje. Mnogi menijo, da je bil tu Avalon, legendarni otok iz legende o kralju Arturju. Po drugi strani nekateri menijo, da je četrta najpomembnejša zemeljska čakra na področju reke Ganges v Indiji.
  5. Čakra: Giza – piramide v Egiptu. Ta čakra je nedaleč od Kaira in je center staroegipčanske civilizacije. Zelo močna čakra je tudi planina Sinaj, ki je posebno pomembna za krščansko religijo.
  6. Čakra: Planina Fuji, Japonska. Zelo pomembna za zenovsko filozofijo.
  7. Čakra: Planina Kailash na Tibetu. Ta himalajski vrh imajo za streho sveta. Svet je v budizmu, hinduizmu in jainizmu. Geografsko je v sferi zgornje zemeljske poloble natančno na drugi strani Grand Canyona. Zanimivo pa je to, da so si podobni tudi ljudje, ki živijo v Tibetu in Hopi indijanci, kot tudi jezika, ki ju govorijo. Tudi precej običajev je podobnih, tako da se je s temi podobnostmi ukvarjal celo Dalai Lama.

Ko smo prek svojih vorteksov povezani z zemeljskimi, nam le ti distribuirajo življenjsko energijo. Vendar pa je ta povezava dobra le, kadar smo bolj ali manj sproščeni. Motijo jo naša prepričanja, strahovi, skrbi … Ni torej dovolj, da poskrbimo za to, da so v našem bivalnem prostoru prijetne energije – če se želimo z njimi povezati, moramo spremeniti tudi sebe.

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2019 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane