Vpisni in plačilni pogoji

VPIS V PROGRAM EQUILIBRIUM ZA SEZONO 2019-20 JE ZAKLJUČEN!

VPISNI POGOJI

Izvajanje nekaterih vaj iz programa equilibrium je neprimeren za tiste, s psihotičnimi motnjami, zato se načeloma vanj ne morejo vpisati.

PLAČILNI POGOJI

Cena posameznega srečanja:

 • plačilo vnaprej: 35 Eur
 • gotovinsko plačilo na predavanju: 40 Eur

Opcije plačila:

 1. Udeleženec je v program Equilibrium dokončno vpisan s plačilom vsaj dveh srečanj ( 70 Eur). Ta znesek je namenjen za pokritje 1. in 9. predavanja. Za plačilo ostalih sedmih predavanj sta dve opciji:
  1. pred vsakim predavanjem udeleženec nakaže 35 Eur na:
   Alpha und Omega Verlag, Tadej Pretner s.p.,
   Loška gora 4a, 1433 Radeče
   TRR SI56 0311 0100 0017 909 pri SKB d.d.,
   Sklic SI00 2019 20V primeru vnaprejšnjega plačila dobi udeleženec račun na predavanju.
  2. udeleženec plača posamezno predavanje gotovinsko – 40Eur, na samem predavanju;
 1. Udeleženec lahko plača program ob vpisu v enkratnem znesku. V tem primeru je znesek, ki pokrije vseh devet predavanj 300Eur.

Strokovni vodja programa Equilibrium
Tadej Pretner

Urnik

Urnik

Equilibrium I 1 skupina

sreda, 02.10 2019
sreda, 06.11.2019
sreda, 04.12.2019
sreda, 08.01.2020
sreda, 05.02.2020
sreda, 04.03.2020
sreda, 01.04.2020
sreda, 06.05.2020
sreda, 03.06.2020

Equilibrium I 2 skupina

četrtek, 03.10.2019
četrtek, 07.11.2019
četrtek, 05.12.2019
četrtek, 09.01.2020
četrtek, 06.02.2020
četrtek, 05.03.2020
četrtek, 02.04.2020
četrtek, 07.05.2020
četrtek, 04.06.2020

Equilibrium II

sreda, 11.09.2019
sreda, 09.10.2019
sreda, 13.11.2019
sreda, 11.12.2019
sreda, 15.01.2020
sreda, 12.02.2020
sreda, 11.03.2020
sreda, 08.04.2020
sreda, 13.05.2020

O programu equilibrium

Cilj izobraževalnega programa Equilibrium je razvijanje osebnostnih potencialov skozi razumevanje in usmerjenost na vzpostavitev stika s samim seboj, izboljšanjem zdravja na vseh ravneh in izboljšanjem svoje pozicije v družbi. Zasnovan je na osnovah ezoterične in kvantne psihologije, podprt z nekaterimi kompatibilnimi klasičnimi prvinami iz Taoizma, Ajurvede in Tradicionalne kitajske medicine, poleg teoretične osnove pa vsebuje celo paleto praktičnih vaj, ki ne vsebujejo nikakršnih metod preprogramiranja uma. Temelji na razumevanju in obvladovanju elementov, ki nas odtujujejo tako od sebe kot od družbe, poglobljenih metodah za izboljšanje osredotočenosti, odpravljanju destruktivnih čustvenih stanj in razumevanju principov zavestnega kreiranja želene realnosti. Slušateljem bodo predstavljene najmodernejše kvantne metode, ki temeljijo na uporabi torzijskega polja, vodijo pa v življenjsko spontanost in sposobnost suverene pomoči drugim, saj vsebuje program tudi precej terapevtskih prvin.

Formirani bosta dve skupini Equilibrium 1.

Okvirni termini predavanj:
Prva skupina Equilibrium 1: V posamezni sezoni od oktobra do junija, enkrat mesečno med tednom, načeloma prva sreda v mesecu;
Druga skupina Equilibrium 1: V posamezni sezoni od oktobra do junija, enkrat mesečno med tednom, načeloma prvi četrtek v mesecu;

Srečanja potekajo od 17.00 do 21.00, v O.Š. Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana.
Celoten program predavanj in praktičnih vaj traja načeloma dve sezoni.

Dober občutek o vsebinskem programu equilibrium si je moč ustvariti ba osnovi mojih knjig Integrirana osebnost in Kako spremeniti tok usode? Imajo ju v vseh večjih knjižnicah.

Skalarni valovi (torzijsko polje) – ozadje čudežev

V DZSjevi Mali splošni enciklopediji iz leta 1973, je beseda čudež opredeljena takole: “Čudež, nadnaraven dogodek, ki je v nasprotju z naravnim zakonom in zato nemogoč.” Čudežev torej potemtakem sploh ni, saj verjamem, da je prav vse, kar se (nam) dogaja mogoče pojasniti z naravnimi zakoni; tudi najbolj nenavadne stvari. Za začetek pa si oglejmo nekaj primerov čudnih dogodkov, ki jih imajo nekateri za čudeže:

 • Ludovik XIV (1638 – 1715), imenovan Sončni kralj, je enkrat letno polagal roke na svoje obolele podanike. Približno 30% jih je ozdravelo.
 • Jeseni 2010 je bil na zagrebški televiziji v oddaji “Na robu znanosti” gost dr. Pearl, oče zdravilske metode, znane pod imenom reconnection. Govoril je o primeru športnika, ki si je zlomil nogo, a se mu je potem, ko so ga zdravili z reconnectionom, poškodba v nekaj dneh povsem zacelila. Zanimivo je, da tudi tradicija Tihomorskega ljudstva Kahune govori o metodi, pri kateri je moč kost na mestu preloma spremeniti v ektoplazmo, nakar se v nekaj urah povsem zaceli.
 • V razpoložljivi literaturi je opisanih okoli 1300 nepojasnjenih ozdravitev, V Lourdesu (Francija) je prišlo v zadnjih 150 letih do 65 ozdravitev, ki jih je cerkev priznala kot “čudežne”. Če gre recimo za raka, je ozdravitev priznana kot “čudežna”, če se tudi v obdobju naslednjih petih let ne pojavijo metastaze.
 • Ob votlini, v kateri je v 11. stoletju del življenja preživel tibetanski jogi Milarepa, je v skali odtis njegove dlani.

Gre torej v neštetih, kot tudi številnih drugih primerih za čudeže, ali za stvari, ki jih je le moč pojasniti z naravnimi zakoni? Prvi primer (Ludovik XIV), bi marsikdo skušal pojasniti s placebom, kaj pa ostali? Pa tudi glede prvega primera se lahko pravzaprav vprašamo, kaj se pri placebu sploh dogaja? Zakaj (lahko) pride v delovanju telesa do drastičnih sprememb, kadar v nekaj trdno verjamemo? Odgovore bomo skušali poiskati skozi delovanje t.i. skalarnih valov oziroma torzijskega polja, kakor skalarne valove imenujejo Rusi. Beseda torzija namreč izhaja iz latinščine in pomeni zasuk – ker ima skalarni val spiralni vzorec, je torej morda izraz torzijsko polje primernejši kot pa izraz skalarna energija.
Za kaj pri torzijskem polju pravzaprav gre?
Za kolikor toliko korekten opis torzijskega polja je verjetno najenostavneje, da si najprej ogledamo polje nemanifestiranega in polje manifestiranega. Kvantni fiziki so si bolj ali manj edini, da temelji materialna realnost na zavesti. Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti, vse, od nepredstavljive čiste zavesti, prek fotonov, delcev elektromagnetnega polja z maso nič, atomov, molekul in celic, do trdne materije. V svetu idealizma, ki ga proučuje kvantna fizika, najmanjši delci tega sveta spremenijo svoje gibanje, če jih opazujemo in se nasploh “vedejo” tako nenavadno, da kvantni fiziki predpostavljajo, da tvori zavest, ki je osnova vsega obstoječega, nekakšno matrico, v kateri so vse možnosti že predvidene, manifestira pa se tista, na katero je usmerjene največ zavestne energije. Polju nemanifestiranega po domače pravimo praznina, kvantni fiziki pa ga pogosto imenujejo tudi 4D hiperprostor. Ker smo navajeni na tri dimenzije in čas, si 4D prostora ne moremo predstavljati, o tem, kako deluje, pa lahko slutimo iz teorije Davida Bohma o holografskem ustroju vesolja, v katerem vsak delček vsebuje informacijo celote. 
Hkrati z uveljavljanjem kvantnih pristopov razumevanja vesolja, se je tudi pokazalo, da Newtonovska fizika, ki pravi, da se pri absolutni ničli gibanje atomov v vakuumu ustavi, kar naj bi posledično pomenilo energijsko vrednot nič, ne drži. Dr. Harold Puthoff iz univerze v Cambridgeu je skušal to preveriti – meril je energijo pri absolutni ničli. Namesto da o energiji ni bilo niti sledu, pa jo je “našel” toliko, da jo je primerjal s kipečim loncem!!!

“Tehnična podlaga” za obstoj te energije so vibracije subatomskih delcev. Ta energija ima več imen – univerzalno energijsko polje, polje nične točke, prana, qi …, a ta imena mnogim zvenijo “pomanjkljivo” in nekako tridimenzionalno. Ko govorimo o holografski, realnosti, sta se zato pojavili tudi imeni, ki nekako zajemata tudi 4D prostor, ki ga to polje ustvarja, to pa sta že omenjena izraza 4D hiperprostor (v kvantni fiziki) in praznina (v ezoteriki).

Lastnost vsega manifestiranega, ki seveda tudi izhaja iz praznine, je pečat treh dimenzij in časa. Med manifestiranim in nemanifestiranim poteka stalna energijska komunikacija. Ta komunikacija pa je povezana s pojmom torzijskega polja. Za kaj torej tu gre?

Delci, ki preskakujejo iz nemanifestiranega (iz praznine, iz 4D hiperprostora, iz energije nične točke) v našo 3D realnost, so fotoni, torej delci z maso nič. In ne gre za to, da iz praznine v 3D svet neposredno prenašajo energijo, ampak se ta ustvarja ob trkih teh fotonov z različnimi subatomskimi delci, katere premaknejo v višje energijsko stanje, hip zatem pa se takšni fotoni že vrnejo nazaj na 4D raven, saj niso dovolj stabilni, da bi ostali v naši 3D realnosti. Ker torej stalno preskakujejo iz enega sveta v drugi, jim pravimo virtualni fotoni. Na ta način ustvarjajo torzijsko polje, ki je torej neposredna vez med nemanifestirano in manifestirano realnostjo!!!! 

Skalarne valove/torzijsko polje je odkril, oziroma znal proizvajati že Nikola Tesla. Pravzaprav je torzijsko polje na nek način povezano z elektromagnetnimi valovi, o katerih “vemo vse”, vendar pa se izničijo, ko je nek elektromagnetni (EM) tokokrog zaključen. To pa se v klasičnem odnosu generator – porabnik zgodi praktično vedno. Tesla je odkril, da lahko torzijsko polje proizvaja, če skozi dve spiralni tuljavi pošlje v nasprotni smeri izmenični tok iste frekvence – na ta način se zgodi obratno, kot v klasičnem EM tokokrogu – izniči se EM polje, proizvaja pa torzijsko polje. Torzijsko polje je moč uporabljati tako v konstruktivne, kot v destruktivne namene, saj po eni strani zdravijo, po drugi strani pa lahko delujejo uničujoče, zato jih je moč uporabiti kot orožje. Pa ne le to; izkrivijo lahko tudi fizikalni koncept prostora in časa (to se je npr. zgodilo 1943 v t.i. Philadelphia experimentu, o čemer bom govoril v nadaljevanju). 

V zadnjem desetletju smo pri nas priča ekspanziji t.i. zdravilnih parkov. V zvezi z njimi je zanimiva je neposredna povezanost jakosti torzijskega polja s Schumannovo resonanco (Zemljina lastna frekvenca – cca 7,85 Hz). To frekvenco je sicer sila težko zaznati (malo je držav v Evropi, ki imajo naprave za merjenje Schumannove resonance), na mestih v naravi, ki so resnično zdravilna, pa jo lahko zaznamo s povsem običajnim, malo boljšim frekvencmetrom. Mesta v naravi, ki so vibacijsko intenzivneje povezana s frekvenco Schumannove resonance, so “bogata” s torzijskim poljem. Že Nikola Tesla pa je menil, da lahko torzijsko polje v večji ali manjši meri “proizvaja” tudi človek. In glej ga zlomka – najbolj intenzivno takrat, ko je v meditativnem stanju oz. v stanju notranje praznine (logično, na nek način se takrat z umom “umakne” iz 3D sveta), “stikalo” v katerem sprožimo torzijsko polje, pa se nahaja na alfa ravni – torej takrat, ko v naših možganih prevladuje približno takšna frekvenca, kot je frekvenca Schumannovega valovanja. 

Torzijsko polje se odzivaj tudi na našo namero. Do sedaj smo govorili o nemanifestiranem na eni in manifestiranem na drugi strani le na splošno. Kako pa je s polji realnosti, katere živimo? Ne pozabimo namreč, da kvantni fiziki primerjajo vesolje z matrico neštetih možnosti. 

V zadnjih letih je bilo posnetih nekaj filmov, ki govorijo o kvantni resničnosti na poljuden način. Paralelno z njimi je prišlo tudi do razvoja kvantnih tehnik, s katerimi je mogoč preskok iz ene kvantne realnosti v drugo in to ne le v smislu zdravstvenega stanja (npr. reconnection), ampak tudi v smislu različnih drugih oblik izkušanja obilja (npr. equilibrium z namero). Pri equilibriumu z namero gre recimo za to, da se z umom pomakneš v praznino in paralelno ustvariš torzijsko polje, ki kolapsira polje realnosti, v katerem si bil in te vodi v drugo polje realnosti, skladno s tvojo namero. Z jasno namero je torej moč torzijsko polje usmerjati. Omejitev pri tem ni – mogoči so “čudeži” (“čudežne” ozdravitve, nenadni splošni življenjski uspehi …). Glavni elementi, ki vplivajo na učinkovitost takšnih tehnik so predvsem – količina skalarnih valov, ki jih ustvarimo (lahko se seštevajo – recimo mesto, na katerem je okrepljena Schumannova resonanca, prostor, v katerem to večkrat počnemo in ima zato ustrezno urejeno energijsko strukturo, skupina, naravnana v skladu z namero …), zaupanje v metodo, notranje omejitve, v povezavi s strukturiranostjo prvih treh terapevtovih čaker in sposobnost ustvariti adekvatno namero. 

Menim, da imaj v vseh primerih, ko se neka ozdravitev zgodi na “nenavadno” hiter način, ko pride do neke notranje transformacije s pomočjo “višjih sil” …, prste vmes torzijsko polje, včasih zabeljeno z ustrezno namero, včasih pa ne, saj v nas takrat, ko je v zadostni meri prisotno, samo po sebi in na vseh ravneh usmerja v naše naravno stanje, stanje, kakršno v našem telesu nastopi takrat, ko se iz njega “umaknejo” napetosti, povzročene zaradi stresa, neizpolnjenih potreb, neintegriranih čustvenih nabojev … Ob dovolj intenzivni prisotnosti torzijskega polja pa pride celo do sprememb na nevrološki ravni. Gre le za to, na kakšen način torzijsko polje pritegnemo, v kakšnem obsegu in v kakšni meri smo se pripravljeni prepustiti njegovemu bazičnemu delovanju oziroma delovanju skladnim z namero. Torzijsko polje, podprto z ustrezno namero zdravi, ko recimo v molitvi prosiš za zdravje (pritegneš ga v stanju predanosti in odprtosti), ko nekdo za pomoč kliče angele, ko zdravilec “dopusti”, da energija preprosto steče … 

Sedaj pa glede na vse navedbe, povezane s torzijskim poljem, poskusimo pojasniti v začetku izpostavljene “čudežne” primere:

 • Primer zdravljenja Ludovika XIV smo že nekako povezali s placebom. Pri placebu gre za to, da se tedaj, ko verjamemo da se bo nekaj zgodilo, ali da nam bo nekaj pomagalo, struktura uma poenoti. Različni podelementi jaza, ki jih psihologija imenuje bazični jaz, zaključni jaz, socialno modificirani jaz …, niso več v konfliktu, kar je v vsakdanjem življenju nekaj običajnega, ampak se poenotijo, zaradi česar se po eni strani sproži torzijsko polje, po drugi pa ta enotnost oziroma pričakovanje deluje podobno, kot čista, močna namera. Ta dva elementa sta glavna os nenadne spremembe zdravstvenega stanja. Pri kvantnih zdravilskih metodah pa torzijsko polje sproži terapevt, uspeh terapije pa je neposredno povezan z “odprtostjo” klienta.
 • Nekaj podobnega se zgodi tudi takrat, ko obiščemo katerega od svetih/zdravilnih mest, s tem, da je na njih običajno že sama po sebi prisotna okrepljena Schumannova resonanca in s tem torzijsko polje. Poleg tega k spremembam “pomaga” tudi kolektivno polje, ki ga na takšnih mestih ustvarijo ljudje s svojimi upi. Lahko torej rečemo, da na zdravilnih mestih “dela” tudi kolektivna zavest – kolektivna vera v ozdravitev. Kolektivna zavest nam je sicer v veliko primerih ovira, pogosto pa je seveda lahko tudi katalizator in v skupini je pogosto mogoče rešiti tisto, kar je individualno precej težje. Zanimiv primer moči kolektivne zavesti imamo tudi v živalskem svetu – če gre na jug ena sama gos, se izgubi. Le jata najde pot.
 • Verjetno pa je najbolj zanimiv primer odtisa Milarepine dlani v skali. Primer je v nekaterih segmentih podoben poskusu, ki so ga le do neke mere uspešno izpeljali Američani v t.i. eksperimentu Philadelphija, leta 1943. Cilj eksperimenta je bil uporabiti skalarne valove za to, da bi vojna ladja USS Eldridge postala za radarje nevidna. Toda kaj se je zgodilo? Ne le, da je ladja postala nevidna in da se je teleportirala v drugo pristanišče (iz Philadelphie v več kot 300 km oddaljeni Norfolk), ampak je prišlo tudi do situacije, da je imel po delovanju umetno generiranega torzijskega polja eden od mornarjev roko “vgrajeno” v železno konstrukcijo ladje. V nekem momentu se je torej zabrisala meja med manifestiranim in nemanifestiranim. Takrat je bil mornar verjetno naslonjen na konstrukcijo, v katero se mu je roka “vdrla”, ko so generator torzijskega polja izključili, pa je bila meja med nemanifestiranim in manifestiranim tako hitro spet vzpostavljena, da je železna konstrukcija “ujela” mornarjevo roko. Nekaj podobnega je storil Milarepa – sposoben je bil sprožiti tako močno torzijsko polje, da je razširil cono meje med nemanifestiranim in manifestiranim in v tej fazi naredil z roko odtis v skalo.

Polje “čudežev” je torej večplastno in skozi osebnostni napredek in predano vajo lahko posameznik izvaja vedno večje čudeže. Seveda pa drži tudi to, da ni vsak dan enako primeren za izpeljavo “čudežev”. Ne vem sicer, na kakšnih osnovah so magi preteklosti izračunavali, kateri dan je primeren za uspešne manifestacije iz domene “čudežev”, a danes vemo, da je tako ob dnevih, ko je geomagnetno polje aktivnejše (tako lokalno, kot globalno). Kako je z globalno aktivnostjo geomagnetnega polja pa nam pove vrednost Kp faktorja, ki ji lahko sledimo na spodnjem linku: http://www.swpc.noaa.gov/today.html

Strokovni vodja šole
Tadej Pretner

logo[1]

Podatki

Alpha und Omega Verlag,
Tadej Pretner s.p.

Matična številka: 1345001
Davčna številka: SI 55835902
TRR: 03110-10000 17909, SKB banka d.d., Ljubljana

Kontakt

Tel.: 041 454 900
tadej.pretner@gmail.com

Copyright 2019 Tadej Pretner s.p. ©  Vse pravice pridržane